Poznaj korzyści z zewnętrznego inspektora ochrony danych:

Ranga inspektora

Pracownicy są dużo bardziej zmobilizowani, gdy są oceniani z dokonywanych operacji przetwarzania danych osobowych przez osobę niezwiązaną z organizacją.

Zewnętrzny obserwator

Osoba spoza organizacji jest bardziej niezależna i obiektywna przy ocenie procesów przetwarzania, co korzystnie wpływa na jakość wykonywanych przez nią obowiązków.

Brak konfliktu interesów

Nie można jednocześnie przetwarzać danych i nadzorować ich przetwarzania. Zlecając nam usługę IODa masz pewność, że nie dojdzie do konfliktu interesów.

Zachowanie poufności

Zachowanie w tajemnicy tego, co wiemy o naszych Klientach, jest dla nas priorytetem. Zobowiązujemy się do tego w ramach umowy, jaką zawieramy z Klientem.

Nie będziesz zadowolony?

To nie przedłużysz z nami umowy. Pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych trudno zwolnić, gdy wypełnia swoje obowiązki w sposób prawidłowy.

Wysokie kompetencje

Specjalizujemy się w RODO i wypełnianiu obowiązków, jakie wynikają z przepisów. Stale podnosimy swoje kwalifikacje - możesz zaufać naszemu doświadczeniu.

Wypracowana metodologia

Posiadamy szeroką gamę rozwiązań z zakresu ochrony danych. Stale rozwijamy nasze usługi i dbamy o ich aktualność i adekwatność, w odniesieniu do przepisów.

Cena

Specjalista średniej klasy na umowie o pracę kosztuje więcej, niż zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych. Z nami rozliczasz się na podstawie faktury VAT.

Wybierz pakiet dla siebie:

 • Pakiet
  brązowy

  • Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony Danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie

  • Monitorowanie przestrzegania przez Inspektora Ochrony Danych RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca Inspektora Ochrony Danych z organem urzędem ochrony danych osobowych.
  • Pełnienie przez Inspektora Ochrony Danych  funkcji punktu kontaktowego dla urzędu ochrony danych osobowych
  • 1 dyżur Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

 • Pakiet
  srebrny

  • Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie

  • Monitorowanie przestrzegania przez Inspektora Ochrony Danych RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca Inspektora Ochrony Danych z urzędem ochrony danych osobowych .
  • Pełnieni przez Inspektora Ochrony Danych e funkcji punktu kontaktowego dla urzędu ochrony danych osobowych
  • 1 dyżur Inspektora Ochrony danych w siedzibie Klienta w miesiącu.
  • Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe
  • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania
  • Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe

 • Pakiet
  złoty

  • Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie
  • Monitorowanie przestrzegania przez Inspektora Ochrony Danych RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca Inspektora Ochrony Danych z urzędem ochrony danych osobowych .
  • Pełnieni przez Inspektora Ochrony Danych e funkcji punktu kontaktowego dla urzędu ochrony danych osobowych
  • 2 dyżury Inspektora Ochrony danych w siedzibie Klienta w miesiącu.
  • Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych
  • Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych
  • Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe
  • Weryfikowanie kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Pakiet
  platynowy

  • Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresiz
  • Monitorowanie przestrzegania przez Inspektora Ochrony Danych RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  • Współpraca Inspektora Ochrony Danych z urzędem ochrony danych osobowych .
  • Pełnieni przez Inspektora Ochrony Danych e funkcji punktu kontaktowego dla urzędu ochrony danych osobowych
  • 2 dyżury Inspektora Ochrony danych w siedzibie Klienta w miesiącu.
  1. Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych
  2. Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych
  3. Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe
  4. Weryfikowanie kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych
  5. Przygotowywanie i negocjowanie przez Inspektora Ochrony Danych projektów umów powierzenia
  6. Przeprowadzanie oceny ryzyka dla realizowanych procesów biznesowych
  7. Wizyta Inspektora Ochrony Danych u Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 72h od poinformowania o incydencie ochrony danych osobowych