Blog

Załóżmy hipotetycznie taką sytuację – rozwinąłeś swoją jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudniasz pierwszych pracowników a zatem jesteś administratorem ich danych osobowych. Wiesz, jaki mają nr PESEL, nr NIP, gdzie zamieszkują, jaki mają stan cywilny, gdzie się uczyli, ile zarabiają i wiele, wiele więcej. Potrzebujesz zewnętrznej obsługi...

Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Innymi słowy administratorem danych osobowych jest praktycznie każdy, kto...

Zapewne widziałeś już dziesiątki ofert na wdrożenie RODO – od gotowych dokumentacji, przez szafy „zgodne z RODO”, kłódki, widziałem nawet ostatnio kubki z napisem „zgodny z RODO”. Ze wszystkich wyżej wymienionych rzeczy, akurat ta ostatnia może być najbardziej praktyczna – można chociaż wypić z nich...

Nie odpowiem na to pytanie bez wiedzy, jaki jest profil Twojej działalności.  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., czyli RODO, Inspektor Ochrony danych (IOD) ma być podmiotem, który ułatwi administratorowi danych osobowych przestrzeganie przepisów. Inspektor ma czuwać...