Konsultacje
online

Wdrożenie
RODO

Analiza
ryzyka

Szukasz Inspektora
Ochrony Danych?

Wybierz pakiet, jakiego potrzebujesz.

Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony Danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przez Inspektora Ochrony Danych przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie przez Inspektora Ochrony Danych funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 dyżur Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony Danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przez Inspektora Ochrony Danych przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie przez Inspektora Ochrony Danych funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 dyżur Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony Danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przez Inspektora Ochrony Danych przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie przez Inspektora Ochrony Danych funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2 dyżury Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Weryfikowanie przez Inspektora Ochrony Danych kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Bieżące informowanie przez Inspektora Ochrony Danych Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przez Inspektora Ochrony Danych przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie przez Inspektora Ochrony Danych funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2 dyżury Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe przez Inspektora Ochrony Danych wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Weryfikowanie przez Inspektora Ochrony Danych kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przygotowywanie i negocjowanie przez Inspektora Ochrony Danych projektów umów powierzenia.

Przeprowadzanie przez Inspektora Ochrony Danych oceny ryzyka dla realizowanych procesów biznesowych.

Wizyta Inspektora Ochrony Danych Klienta u niezwłocznie, nie później niż w terminie 72h od poinformowania o incydencie ochrony danych osobowych.

Szukasz Inspektora Ochrony Danych?

Wybierz pakiet, jakiego potrzebujesz.

Bieżące informowanie Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 dyżur Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Bieżące informowanie Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 dyżur Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Bieżące informowanie Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2 dyżury Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Weryfikowanie kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Bieżące informowanie Klienta oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na podstawie RODO oraz stałe doradztwo w tym zakresie.

Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub polskich o ochronie danych oraz polityk Klienta w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

Współpraca z organem Urzędem Ochron Danych Osobowych.

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2 dyżury Inspektora Ochrony Danych w siedzibie Klienta w miesiącu.

Okresowe szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe wraz z wydawaniem zaświadczeń o kwalifikacjach do przetwarzania danych osobowych.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii przetwarzania.

Weryfikowanie upoważnień wydawanych dla osób przetwarzających dane osobowe.

Stałe prowadzenie całej dokumentacji ochrony danych osobowych.

Weryfikowanie kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przygotowywanie i negocjowanie projektów umów powierzenia.

Przeprowadzanie oceny ryzyka dla realizowanych procesów biznesowych.

Wizyta u Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 72h od poinformowania o incydencie ochrony danych osobowych.

Nowe wymagania dla ochrony danych osobowych:

item showcase image

zgłaszanie incydentów w 72h

rozszerzone prawa obywateli

ograniczenia profilowania

nowy katalog sankcji

wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

elastyczność dokumentacji

obowiązek informacyjny

umowy powierzenia danych

podejście oparte na ryzyku

inwentaryzacja zasobów informacyjnych

Którym przedsiębiorcą jesteś?

0%

przedsiębiorców nie zna zakresu zmian koniecznych w firmach,
aby dostosować je do wymogów RODO.

0%

przedsiębiorców czerpie z Internetu wiedzę na temat RODO.

0%

przedsiębiorców nie wie nic na temat obowiązków związanych z profilowaniem.

0%

przedsiębiorstw podjęło jakiekolwiek starania związane z RODO.

0%

przedsiębiorców ma już powołanego inspektora ochrony danych.

Źródło: Badanie przeprowadzone dla GIODO przez Kantar Public.

Co możesz zyskać wdrażając RODO?

  • zaufanie osób które powierzają Ci swoje dane
  • czas – unikniesz sporów, przetwarzając dane zgodnie z przepisami
  • wizerunek – każdy woli wiedzieć, że jego dane są z Tobą bezpieczne
  • przewagę nad konkurencją, która nie dba o dane swoich kontrahentów/pracowników

Co możesz stracić nie wdrażając RODO?

  • kontrahentów, jeśli przetwarzasz powierzone Ci dane niewłaściwie
  • płynność działania, jeśli zostanie na Ciebie nałożony zakaz/ograniczenie przetwarzania danych
  • reputację, wizerunek, zaufanie pracowników
  • pieniądze, gdy zostanie na Ciebie nałożona kara lub zostaniesz pozwany